Refix DT

Naczynia wzbiorcze Refix typu DT

Ciśnieniowe naczynie przeponowe, przepływowe, do instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, podwyższających ciśnienie i zaopatrujących w wodę. Konstrukcja i kontrola zgodnie z EN 13831 i DVGW.

Dopuszczenie zgodnie z dyrektywą UE o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE, oznaczenie CE.

  • różne wersje wykonania: z armaturą przepływową, odcinającą i opróżniającą Flowjet 1 1/4'' lub z przyłączem kołnierzowym DN 50, DN 65 lub DN 80 i armaturą przepływową 
  • wymienna workowa membrana butylowa
  • lakierowana powłoka zewnętrzna i wewnętrzna, wewnętrzna powłoka zgodnie z KTW-A, powłoka zewnętrzna w kolorze zielonym
  • atest PZH
  • wykonanie stojące
  • manometr w przestrzeni gazowej

 

Dane techniczne:

Pojemność nominalna: 60 - 3000 l
Dop. ciśnienie pracy: 10 i 16 bar
Dop. temp. pracy: 70 °C
Ciśnienie wstępne: 4,0 bar

  • Czujnik uszkodzenia membrany Reflex MBM