Reflexomat Compact

Układ stabilizacji ciśnienia Reflexomat Compact

Sterowany kompresorowo układ stabilizacji ciśnienia do instalacji grzewczych i chłodniczych w kompaktowej formie, składający się ze stojącego przeponowego naczynia wzbiorczego oraz z umieszczonej na zbiorniku jednostki sterującej Reflex Control Basic. Kompresor umieszczony na zbiorniku.

Stabilizacja ciśnienia sterowana kompresorowo:

Przy zbyt wysokim ciśnieniu (ustawiony max. poziom ciśnienia został przekroczony) zawór upustowy otwiera się i uwalnia powietrze ze zbiornika układu Reflexomat.

W wyniku spadku ciśnienia po stronie gazowej do naczynia napływa woda, a ciśnienie w instalacji spada. Przy zbyt niskim ciśnieniu (ustawiony min. poziom ciśnienia został przekroczony) włącza się kompresor i wtłacza powietrze do części powietrznej, co z kolei wypiera wodę do instalacji.

 

Zbiornik

  • ciśnieniowe naczynie przeponowe, stojące, wyposażone w nogi oraz wagownik do pomiaru zawartości wody w zbiorniku
  • przyłącze do układu wyposażone w kompensator
  • półmembrana butylowa
  • naczynie lakierowane na zewnątrz oraz wewnątrz 
  • konstrukcja naczynia zgodna z normą EN 13831 oraz Dyrektywą 97/23/WE, oznaczenie CE


Pojemność nominalna: 200 - 500 l
Dop. ciśnienie pracy: 6 bar
Dop. temp. pracy: 70 °C

Jednostka sterująca:

Składa się z części pneumatycznej i panelu sterowania Reflex Control Basic. Elektronika panelu chroniona przez obudowę z tworzywa sztucznego, panel do obsługi w postaci klawiatury membranowej odpornej na zabrudzenia oraz wygodnie rozplanowany system przyłączeniowy. Całość jest umieszczona na zbiorniku.