Fillocontrol

Fillcontrol plus compact

Układ do automatycznego uzupełniania i napełniania instalacji grzewczych i chłodniczych z zainstalowanym ciśnieniowym naczyniem przeponowym. Umożliwia uzupełnianie ubytków wody i napełnianie z podłączonego bezpośrednio układu wody pitnej. Kontrolowane uzupełnianie wody w zależności od ciśnienia, automatyczne przerwanie uzupełniania i sygnalizacja zakłóceń w przypadku przekroczenia czasu uzupełniania i/lub liczby cykli. Proste rozwiązanie dla małych instalacji. Oznaczenie CE.

 • zawór odcinający
 • rozdzielacz systemów BA
 • osadnik zanieczyszczeń 
 • czujnik ciśnienia
 • silnikowy zawór kulowy, 
 • reduktor ciśnienia z manometrem kontrolnym 
 • sterownik mikroprocesorowy odpowiada za sterowanie funkcjami urządzenia i jego kontrolę

 

Wszystkie elementy są łatwo dostępne i umieszczone w niewielkiej obudowie.

Fillocontrol Auto

Automatyczny układ uzupełniania ubytków wody z pompą w zamkniętych układach grzewczych i chłodniczych. Kontrolowane uzupełnianie ubytków wody i funkcja napełniania. W szczególności przeznaczony do napełniania i uzupełniania wodą lub mieszankami wodno-glikolowymi z bezciśnieniowego zbiornika magazynowego.

 • sterownik Reflex Control Basic
 • pompa wirnikowej ze stali szlachetnej i pompa chroniąca przed suchobiegiem, 
 • elektroniczny czujnik ciśnienia 
 • zawór odcinający
 • interfejs RS 485
 • możliwość analizy sygnałów z wodomierza lub kontroli wkładów zmiękczających w przewodzie do uzupełniania wody
 • całość umieszczona na stojącej aluminiowej ramie

 

 

Zestaw do podłączenia uzupełnienia ubtyków wody Fillset

Zestaw do podłączenia układów uzupełniania ubytków wody w instalacjach grzewczych i chłodniczych bezpośrednio do sieci wodociągowej.

 • kulowe zawory odcinające 
 • rozdzielacz systemów z wbudowanym osadnikiem zanieczyszczeń 
 • uchwyt do poziomego montażu na ścianie
 • w zestawie z wodomierzem: dostępne dwie wersje - z wodomierzem standardowym (do kontroli ilości wody uzupełnianej) lub kontaktowym (do zdalnego przekazywania informacji o przepływie)

 

Dop. temp. pracy: 60 °C
Dop. ciśnienie pracy: 10 bar
Współczynnik przepływu: 0,8 m³/h