Variomat

Układ stabilizacji ciśnienia Variomat

Sterowany pompowo układ stabilizacji ciśnienia z uzupełnianiem ubytków wody i odgazowaniem do instalacji grzewczych i chłodniczych, składający się

 • jednostki sterującej (VS)
 • zbiornika podstawowego (VG)
 • zestawu przyłączeniowego (G)
 • z możliwością rozbudowy o zbiorniki bateryjne (VF).


Variomat znajduje zastosowanie w instalacjach, które dodatkowo mają odgazowywać instalację w trybie ciągłym oraz wtedy, gdy priorytetem jest cicha praca.

Stabilizacja ciśnienia następuje za pomocą 1 lub 2 pomp. Stabilizacja ciśnienia w granicach ± 0,2 bar.

Stabilizacja ciśnienia sterowana pompowo:

Przy zbyt wysokim ciśnieniu (ustawiona max. wartość została przekroczona) zawór przelewowy otwiera się, a woda z instalacji wpływa do zbiornika Variomat.

Ilość wody w zbiorniku wzrasta, a ciśnienie w instalacji spada.

Przy zbyt niskim ciśnieniu (ustawiona min. wartość została przekroczona) włącza się pompa i przepompowuje wodę ze zbiornika do instalacji. Ilość wody w zbiorniku spada, a ciśnienie w instalacji wzrasta.

Jedną z funkcji Variomatu jest odgazowanie. Po ustawieniu odpowiedniego programu w jednostce sterującej część strumienia wody kierowana jest z instalacji do zbiornika bezciśnieniowego, gdzie następuje rozprężenie wody, a oddzielone gazy zostają odprowadzone przez odpowietrznik.

Variomat może również uzupełniać ubytki wody. Przy zbyt niskim poziomie wody (ustawiona min. ilość wody została przekroczona) układ rozpocznie automatycznie uzupełnianie ubytków.

 

Zbiornik podstawowy VG / bateryjny

 • bezciśnieniowy zbiornik, stojący, wyposażony w wagownik do pomiaru zawartości wody w zbiorniku 
 • wymienna membrana butylowa
 • naczynie lakierowane na zewnątrz 
 • konstrukcja naczynia zgodna z normą EN 13831 oraz Dyrektywą 97/23/WE, oznaczenie CE


Pojemność nominalna: 200 - 5000 l
Dop. temp. pracy: 70 °C

Jednostka sterująca VS1 lub VS 2:

Składa się z części hydraulicznej i panelu sterowania Reflex Control Basic (VS 1) lub Control Touch (VS 2-1 oraz VS 2-2). Elektronika panelu chroniona przez obudowę z tworzywa sztucznego, panel do obsługi w postaci klawiatury membranowej odpornej na zabrudzenia (Control Basic) lub w postaci kolorowego wyświetlacza z ekranem dotykowym (Control Touch) oraz wygodnie rozplanowany system przyłączeniowy. Całość jest w sposób ergonomiczny i ułatwiający konserwację zamontowana na stojącej aluminiowej konstrukcji. Wyposażona w interfejs RS 485 i zbiorczą sygnalizację błędów.

Zestaw przyłączeniowy:

Zestaw elastycznych przyłączy łączących jednostkę sterującą ze zbiornikiem.

 • Variomat G 1 do układu Variomat z 1 pompą
 • Variomat G 1 ¼ do układu Variomat z 2 pompami


Dostępne wyposażenie dodatkowe:

 • izolacja cieplna o grubości 50 mm do zbiorników Variomat VG i VF
 • Czujnik uszkodzenia membrany MBM II
 • Moduł I/O
 • Układ Master-Slave
 • Moduły Bus: Lonworks Digital, Lonworks, Profibus-DP, Ethernet 
 • Zawór bezpieczeństwa SV
 • Złącze samooodcinające