Servitec

Automat odgazowujący Servitec

Automat odgazowujący próżniowo do zamkniętych układów grzewczych i chłodniczych. Wielofunkcyjna, w pełni automatyczna jednostka umożliwiająca separację gazów w układzie oraz w wodzie uzupełniającej. Proces odgazowania odbywa się za pomocą pompy wirnikowej w połączeniu z pionową rurą próżniową. Układ wyposażony w jednostkę sterującą Control Basic lub Control Touch (Servitec 120). Oznaczenie CE.

Servitec ma za zadanie aktywne odgazowanie swobodnych pęcherzy powietrza oraz gazów rozpuszczonych w wodzie. Urządzenie pobiera część strumienia wody z instalacji i odgazowuje ją w rurze próżniowej, gdzie wytwarzana jest próżnia. Odgazowana woda jest ponownie wprowadzana do instalacji. Proces odgazowania odbywa się w cyklach, których ilość i czas można zaprogramować. Na jeden cykl składają się trzy etapy:
W fazie spoczynku pompa jest wyłączona, rura próżniowa jest wypełniona i znajduje się pod ciśnieniem instalacji. Gdy następuje odgazowanie, pompa włącza się, poziom wody spada, w rurze próżniowej wytwarza się próżnia. Część wody doprowadzana jest do dyszy. Dzięki dużej objętości rury próżniowej gazy wydostają się z cieczy. Następnie odbywa się usuwanie gazów: pompa wyłącza się, poziom wody wzrasta. Woda jest tak długo doprowadzana, aż rura próżniowa wypełni się całkowicie, a wszystkie gazy wydostaną się przez automatyczny odpowietrznik.

Charakterystyka:

 • sterownik Reflex Control Basic lub Control Touch (Servitec 120)
 • sterowanie odgazowaniem według ustawionego trybu – trzy programy odgazowania: ciągłe, cykliczne i odgazowanie wody uzupełniającej
 • stałe wyświetlanie parametrów ciśnienia
 • bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja błędów
 • łatwe pierwsze uruchomienie za pomocą Auto-Setup
 • funkcja automatycznego zrównoważenia hydraulicznego
 • sterowanie procesem uzupełniania wody
 • dowolne ustawienie trybu pracy: Magcontrol lub Levelcontrol (Servitec 30 – Servitec 95)

 

Część hydrauliczna:

 • pompa wirnikowa i pionowa rura próżniowa wykonane ze stali szlachetnej
 • rura próżniowa wyposażona w dyszę rozpylającą, automatyczny odpowietrznik oraz kontrolę ciśnienia i poziomu wody.

Całość jest w sposób ergonomiczny i ułatwiający konserwację zamontowana na stojącej aluminiowej konstrukcji.

ervitec 30

Układ do odgazowywania za pomocą pompy. Urządzenie znajduje zastosowanie przede wszystkich w budynkach biurowych oraz domkach jednorodzinnych o wysokich wymaganiach technicznych.

Max. pojemność instalacji: do 12 m3
Wydajność uzupełniania: 0,05 m3/h
Max. ciśnienie pracy: 2,5 bar
Dop. temp. pracy: 70 °C

Servitec 35|60|75|95

Układy o różnym ciśnieniu pracy i wysokiej wydajności. Produkt stosowany przede wszystkim w większych instalacjach grzewczych i chłodniczych.

Max. pojemność instalacji: 220 m3
Wydajność uzupełniania: 35|60-95: 0,35 m3/h | 0,55 m3/h
Max. ciśnienie pracy: 35|60|75|95: 2,5|4,5|5,4|7,2 bar
Dop. temp. pracy: 70 °C, w wykonaniach specjalnych nawet do 90 °C

Servitec 60|75|95/gl

Układ przystosowany do instalacji z glikolem. Dzięki nowoczesnej dyszy oraz specjalnemu oprogramowaniu urządzenia Servitec radzą sobie z odgazowaniem nawet uciążliwych mieszanek wody i glikolu, które występują np. w podgrzewanych murawach.

Max. pojemność instalacji: 50 m3
Wydajność uzupełniania: 0,55 m3/h
Max. ciśnienie pracy: 60|75|95: 4,5|4,9|6,7 bar
Dop. temp. pracy: 70 °C

Servitec 120 Magcontrol|120 Levelcontrol

Układ wyposażony w sterownik Control Touch z panelem dotykowym, stosowany w większych instalacjach grzewczych i chłodniczych. W wykonaniu na dopuszczalną temperaturę pracy 70 °C lub 90 °C, jak również w wykonaniu do instalacji z glikolem.

Max. pojemność instalacji: 220 m3 / gl: 50 m3
Wydajność uzupełniania: 0,55 m3/h
Max. ciśnienie pracy: 9,0 bar/ gl: 8,3 bar
Dop. temp. pracy: 70 °C lub 90 °C

Układy specjalne Servitec

Są projektowane i produkowane według specjalnych wymagań klientów. Stosowane są przede wszystkim w sieciach ciepłowniczych. Dopasowane do wymagań pod względem wydajności i wyposażenia.
Dop. temp. pracy takich układów wynosi do 90 °.

Dostępne wyposażenie dodatkowe:

 • Moduł I/O
 • Moduły Bus: Lonworks Digital, Lonworks, Profibus-DP, Ethernet