Variomat Giga

Układ stabilizacji ciśnienia Variomat Giga

Sterowany pompowo układ stabilizacji ciśnienia przystosowany do dużych mocy i ciśnień, z uzupełnianiem ubytków wody i odgazowaniem, do instalacji grzewczych i chłodniczych, składający się

 • modułu sterującego (GS)
 • modułu hydraulicznego (GH)
 • zbiornika podstawowego (GG)
 • z możliwością rozbudowy o zbiorniki bateryjne (GF).


Variomat Giga znajduje zastosowanie w instalacjach o dużych mocach i o wysokim ciśnieniu, np. w sieciach ciepłowniczych czy przemysłowych systemach grzewczych i chłodniczych. Elementy układu są specjalnie dostosowane, aby zapewnić najwyższą niezawodność pracy instalacji. Istnieje możliwość wykonania układów specjalnych dla temperatur > 110 °C i o pojemności zbiorników do 20.000 l. Stabilizacja ciśnienia w granicach ± 0,2 bar za pomocą 2 pomp.

 

Zbiornik podstawowy GG / bateryjny

 • bezciśnieniowy zbiornik, stojący, wyposażony w wagownik do pomiaru zawartości wody w zbiorniku 
 • wymienna membrana butylowa
 • naczynie lakierowane na zewnątrz 
 • konstrukcja naczynia zgodna z normą EN 13831 oraz Dyrektywą 97/23/WE, oznaczenie CE


Pojemność nominalna: 1000 – 5000 l
Na zamówienie dostępne zbiorniki o pojemności do 20.000 l.
Dop. temp. pracy: 70 °C

Moduł sterujący

Wyposażony w panel sterowania Reflex Control Touch z kolorowym wyświetlaczem z ekranem dotykowym oraz zamontowany w sposób ergonomiczny i ułatwiający konserwację na aluminiowej konstrukcji, która fabrycznie jest montowana na module hydraulicznym GH (produkt zamawiany oddzielnie). Posiada dwa interfejsy RS 485. Dodatkowo 6 wejść cyfrowych i 6 wyjść cyfrowych (moduł GS 3) lub sterowanie łagodnym rozruchem i pracą pomp (moduł GS 1,1). Przełączanie pomp zależne od obciążenia oraz automatyczne przełączenie w przypadku awarii.

Jako opcja - zoptymalizowany proces odgazowania za pomocą automatycznej regulacji zaworem przelewowym.

Moduł hydrauliczny

Pełni funkcję stabilizacji ciśnienia i automatycznego uzupełniania wody w zamkniętych instalacjach grzewczych i chłodniczych. Stabilizacja ciśnienia następuje za pomocą dwóch cichych pionowych pomp wysokociśnieniowych ze stali szlachetnej w połączeniu z dwoma równolegle umieszczonymi przewodami przelewowymi w roli automatycznego zaworu przelewowego. Dodatkowo możliwa funkcja odgazowania wody w układzie - wymagane odpowiednie podłączenie i parametry pracy.

Elementy modułu są umieszczone na zwartej podstawie w sposób umożliwiający łatwy dostęp.

Sterowanie pracą modułu hydraulicznego odbywa się za pomocą modułu sterującego (produkt zamawiany oddzielnie, montowany na module hydraulicznym).

Dostępne wyposażenie dodatkowe:

 • Czujnik uszkodzenia membrany MBM II
 • Moduł I/O
 • Układ Master-Slave
 • Moduły Bus: Lonworks Digital, Lonworks, Profibus-DP, Ethernet 
 • Zawór bezpieczeństwa SV
 • Złącze samooodcinające 
 • Połączenie Giga-Connect